Kị dùng lửa lớn hầm thịt

Có người hầm thịt luôn dùng lửa lớn đun từ khi bắt đầu cho thịt vào nồi đến khi thịt nhừ. Họ cho rằng dùng lửa lớn hầm thịt mới có thể làm thịt nhừ hoàn toàn. Thực ra, hầm thịt như vậy không chỉ mất mùi mà còn làm mất dinh dưỡng.

Có 3 nguyên nhân: thứ nhất, hầm thịt dùng lửa lớn từ lúc đầu, chất bốc mùi thơm trong thịt có tính bốc hơi rất mạnh, tất nhiên sẽ cuồn cuộn bốc lên, mà bay hết; thứ hai, dùng lửa lớn hầm thịt từ đầu sẽ làm protein trong thịt mau chóng biến tính thành cứng, không tan trong nước.

như vậy làm thịt dai cứng khó ăn; thứ 3, dùng lửa lớn hầm thịt từ đầu đến cuối sẽ làm mất vitamin, chất khoáng trong thịt, giảm thấp giá trị dinh dưỡng của nó.

Nguồn: nisava.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *