Tất cả những sản phẩm bán trên website của Nisava.com đã bao gồm các khoản thuế hiện hành của quốc gia sở tại kinh doanh tại Việt Nam nếu quý khách mua hàng sẽ không phát sinh bất kỳ cả khoản phí nào đi kèm !

  1. Do vậy khi khách hàng mua hàng sẽ nhận thấy thuế bằng không trên thông tin đơn hàng của mình điều này có nghĩa là : giá thành đã bao gồm phí vận chuyển trong giá sản phẩm
  2. Nếu trong thông tin đơn hàng của quý khách không đề cập đến thuế tức là quý khách không phải chịu bất khoản phí phát sinh nào khi giao dịch mua hàng với Nisava.com tại quốc gia sở tại bán hàng là Việt Nam
  3. Thuế phát sinh : quý khách không phải chịu bất kỳ hoàn thuế phát sinh nào từ phía vận chuyển hay bất kỳ thủ tục hành chính thuế nào liên quan đến giá thành sản phẩm nữa bởi trong giá bán sản phẩm đã bao gồm thuế bán hàng và các khoản thuế đi kèm