Nhấn để xem ảnh lớn.

Từ sáng nay: ngày 8/2, đường cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây được thông xe toàn tuyến, từ nút giao An Phú (km 0 + 000) đến nút giao Dầu Giây (km 54 + 983).

+ Phương án tổ chức giao thông tại nút giao An phú

Tại nút giao An Phú (quận 2), các loại xe tải trên 3,5 tấn hướng từ Hầm Thủ Thiêm, phà Cát Lái trên đường Mai Chí Thọ chỉ được rẽ phải lên đường cao tốc tại nhánh B1, không được rẽ phải tại nhánh B2.

– Các phương tiện hướng từ hầm Thủ Thiêm/ Phà Cát Lái trên đường Mai Chí Thọ muốn lưu thông qua đường Nguyễn Thị Định thì có thể rẽ phải lên nhánh B1 (xe tải trên 3,5 tấn) hoặc B2, sau đó tiếp tục rẽ phải theo nhánh X3 vào Nguyễn Thị Định.

– Các phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Thị Định rẽ phải vào nhánh X5, để lên nhánh B2 lên đường cao tốc.

Xe gắn máy lưu thông trên đoạn cao tốc từ An Phú đến Vành Đai II chỉ được chạy trên đoạn từ nút giao An Phú đến nhánh X2 (đoạn đường dài 500m).

– Các phương tiện lưu thông trên đường Lương Định Của chạy thẳng lên nhánh B1 vào đường cao tốc; hoặc rẽ phải vào nhánh X3 để đi về đường Nguyễn Thị Định.

– Các phương tiện lưu thông từ Xa Lộ Hà Nội vào đường Mai Chí Thọ rẽ trái theo nhánh B1 lên cao tốc tại nút giao An Phú.

– Các phương tiện lưu thông theo hướng từ nút giao Vành Đai 2 về nút giao An Phú theo nhánh A1 để rẽ phải theo nhánh A2 xuống đường Mai Chí Thọ đi về hướng xa lộ Hà Nội; hoặc đi thẳng nhánh A1 để xuống nút giao An Phú.

+ Phương án tổ chức giao thông tại nút giao Đỗ Xuân Hợp

Nhấn để xem ảnh lớn.

– Các phương tiện lưu thông trên đường Đỗ Xuân Hợp, hướng từ Ngã tư Bình Thái về Nguyễn Duy Trinh, rẽ phải vào nhánh X2 lên đường  cao tốc di chuyển về nút giao An Phú.

– Các phương tiện lưu thông trên đường Đỗ Xuân Hợp, hướng từ đường Nguyễn Duy Trinh về ngã tư Bình Thái, rẻ trái vào nhánh X2 rồi theo nhánh X1 lên cao tốc về hướng nút giao An Phú.

– Các phương tiện lưu thông trên đường cao tốc xuống theo nhánh Y1 rồi rẽ trái vào đường Đỗ Xuân Hợp đi về ngã tư Bình Thái.

– Các phương tiện lưu thông trên cao tốc xuống theo nhánh Y1 rồi rẽ phải theo nhánh Y2 vào đường Đỗ Xuân Hợp đi về hướng Nguyễn Duy Trinh.

+ Phương án tổ chức giao thông tại nút giao Vành đai II

– Các phương tiện lưu thông trên đường Vành Đai II (hướng từ cầu Phú Mỹ đi Nguyễn Duy Trinh) rẽ phải lên nhánh A2 để lên đường cao tốc đi về nút giao An Phú; hoặc rẽ phải lên nhánh A2 rồi tiếp tục rẽ phải lên nhánh C1 để lên cao tốc đi về Long Thành.

Nhấn để xem ảnh lớn.

– Các phương tiện lưu thông trên đường Vành Đai II (hướng từ ngã từ Ngã tư Bình Thái đi Nguyễn Duy Trinh) rẽ phải lên nhánh A1 để lên cao tốc đi về nút giao An Phú.

– Các phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Duy Trinh theo nhánh C2 rồi vào nhánh C1 lên cao tốc đi Long Thành.

– Các phương tiên lưu thông trên đường cao tốc hướng từ nút giao An Phú về nút giao Vành Đai II rẽ phải vào nhánh D1 xuống đường Vành Đai II để đi về hướng cầu Phú Mỹ; hoặc rẽ phải vào nhánh D2 để xuống đường Vành Đai II đi về hướng ngã tư Bình Thái.

– Các phương tiện lưu thông trên cao tốc hướng từ Long Thành về TPHCM rẽ phải theo nhánh B1 để xuống đường Vành Đai II đi về hướng ngã tư Bình Thái; hoặc rẽ phải theo nhánh B1 rồi tiếp tục rẽ trái theo nhánh B2 để xuống đường Vành Đai II đi về hướng cầu Phú Mỹ.

Nhấn để xem ảnh lớn.

+ Phương án tổ chức giao thông tại nút giao quốc lộ 51

– Các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 51, hướng từ TP Biên Hòa về TP Vũng Tàu, rẽ phải theo nhánh A lên cao tốc đi TPHCM; hoặc theo nhánh C lên cao tốc đi về Dầu Giây.

– Các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 51, hướng  từ TPVũng Tàu về TP Biên Hòa, rẽ phải theo nhánh C lên đường cao tốc về Dầu Giây; hoặc rẽ trái theo nhánh A lên cao tốc đi TPHCM.

– Các phương tiện lưu thông trên cao tốc (hướng TPHCM – Dầu Giây) theo nhánh D xuống quốc lộ 51 đi về TP Vũng Tàu.

– Các phương tiện lưu thông trên cao tốc (hướng Dầu Giây – TPHCM) theo nhánh B xuống quốc lộ 51 đi về TP Biên Hòa.

Nhấn để xem ảnh lớn.

+ Phương án tổ chức giao thông tại nút giao Dầu Giây

– Các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng từ Bình Thuận về Đồng Nai, rẽ phải theo nhánh A1 lên cao tốc về TPHCM.

– Các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng từ Đồng Nai về Bình Thuận, rẽ phải theo nhánh A2 rồi vào nhánh A1 lên cao tốc đi TPHCM.

– Các phương tiện lưu thông trên cao tốc rẽ phải theo nhánh D2 xuống quốc lộ 1A đi Bình Thuận; hoặc theo nhánh A1 xuống quốc lộ 1A đi TP Biên Hòa.

Theo Quốc Anh (Dân Trí)
NISAVA TRAVEL!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *