Kị đảo tới đảo lui khi trộn nhân thịt

Khi đảo nhân thịt luôn vừa đảo vừa thêm nước, do là đảo một hướng, nhân thịt rất dễ “hút nước”.

Đảo lên có thể giúp 1 phần tế bào trong thịt vỡ ra mà giải phóng ra protein, myoglobulin thoát ra dưới tác dụng của lực đảo.

khiên chuỗi axit amin hình cầu dần dần duỗi ra và dính liền với nhau mà hình thành kết cấu dạng lưới, lượng lớn nước bị bao lại trong mô dạng lưới, tăng cường tác dụng ngưng dính của protein, từ đó mà thúc giúp nhân thịt dính lại với nhau.

Nguồn: nisava.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *